TEKMOVANJA

Učenci se vključujejo v tekmovanja iz znanj, športna in druga tekmovanja. Vključujejo se prostovoljno. Rezultati tekmovanj iz znanj v 8. in 9. razredu se upoštevajo pri pridobitvi Zoisove štipendije. Le-ti bodo objavljeni na spletni strani šole, najvišje uvrščeni pa tudi v šolskem glasilu Stopničke.

TEKMOVANJE RAZRED ŠOLSKO REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR
Bober 2.−9. 16.–20. 11. 2020  

16. 1. 2021

 

Maja Bregar/

Martina Novak

 

Cici vesela šola   junij 2021     Helena Baškovič
Čebelarsko tekmovanje         Suzana Pacek
Dalmatinova značka     oktober 2020  

Klavdija Bračun Volčanšek, Sonja Bračun Gorišek,

Metka Štih,

Tanja Štokar

Evropa v šoli     pomlad pomlad

Sonja Bračun Gorišek,

Klavdija Bračun Volčanšek, Bernarda Kunej,

Irena Hictaler Simončič …

FLL         Rok Černelič
Frankofonija       20. 5. 2021 Simona Žarn
Kaj veš prometu?     maj/junij 2019   Nataša Škrabar
Logična pošast 1.-9. april, 2021   7. maj 2021

Maja Bregar/

Martina Novak

Logika 6.−9. 24. 9. 2020 / 17. 10. 2020 Maja Bregar
Male sive celice 2.–5. celo šolsko leto     Marta Kožar
Revija pevskih zborov 1.-2.   4. 3. 2021   Damjana Mlakar
Revija pevskih zborov  3.-5.   1. ali 8. 4. 2021   Damjana Mlakar
Revija pevskih zborov 6.-9.   1. ali 8. 4. 2021   Damjana Mlakar
Slovenska glasbena olimpijada       7. 3. 2021 Damjana Mlakar
Slovenska bralna značka 1.-9. april/maj 2021    

Sonja Bračun Gorišek,

Klavdija Bračun Volčanšek,

Bernarda Kunej,

Irena Hictaler Simončič, razredničarke 1.-5. r.,

knjižničarka

Tek. iz znanja

angleščine za 8. r.

8. 19. 10. 2020 / 23. 11. 2020 Barbara Lapuh

Tek. iz znanja

angleščine za 9. r.

9. 12. 11. 2020 20. 1. 2021 6. 3. 2021 Rebeka Žnideršič

Tek. iz znanja

biologije  za Protousovo priznanje

8. in 9. 21. 10. 2020

 

/

4. 12. 2020

Marjetka Luskovec

 

Tek. iz znanja

fizike za Stefanovo priznanje

8. in 9. 3. 2. 2021 26. 3. 2021 8. 5. 2021 Rok Černelič

Tek. iz znanja

geografije

8.−9. 24. 11. 2020 26. 1. 2021 16. 4. 2021 Maja Mirt Jakše

Tek. iz znanja

kemije za Preglovo priznanje

8.−9. 18. 1. 2021   27. 3. 2021 Urška Erjavšek
Tek. Kresnička 3.−5. 3. 2. 2021     Helena Drakulić
Tek. iz znanja matematike za Vegovo priznanje 1.−9. 18. 3. 2021 / 17. 4. 2021 Stojanka Grilc

Tek. iz znanja

slovenščine  za Cankarjevo priznanje

4.−5. 17. 11. 2020 / / Bernarda Kunej

Tek. iz znanja

slovenščine  za Cankarjevo priznanje

6.−9. 17. 11. 2020 14. 1. 2021 13. 3. 2021

 

Klavdija Bračun Volčanšek

Tek. v znanju o sladkorni bolezni 6.−9. 16. 10. 2020 / 21. 11. 2020 Sanja Valenčak

Tek. iz znanja

zgodovine

8.−9. 8. 12. 2020 2. 2. 2021 20. 3. 2021 Zorica Kerin
Tek. za čiste zobke         ZD Krško in razredničarke 2.-5. r.
Vesela šola   10. 3. 2021 / 14. 4. 2021 Monika Habinc Rostohar

 

TEKMOVANJE KATEGORIJA OBČINSKO REGIJSKO DRŽAVNO MENTOR
Akvatlon     31. 5. 2021 ali 3. 6. 2021  

Anton Zakšek

 

Alpsko smučanje starejši, mlajši – dečki, deklice   9. 2. 2020  

Zvonimir Lorenci,

Anton Zakšek

 

Atletika posamezno 7. 5. 2020    

Zvonimir Lorenci,

Špela Poznič,

Anton Zakšek

Ekipno atletika

dečki/deklice

 

     

Zvonimir Lorenci,

Špela Poznič,

Anton Zakšek

Košarka starejši dečki 24. 11. 2020 4. 12. 2020  

Anton Zakšek

 

  mlajši dečki 11. 2. 2021 23. 2. 2021  

Anton Zakšek

 

Kros     15. 10. 2020 ali 17. 3. 2021    
Mali nogomet  mlajši dečki 8. 4. 2021 20. 4. 2021   Zvonimir Lorenci
starejši dečki 3. 11. 2020 11. 5. 2020   Zvonimir Lorenci
Odbojka   starejše deklice 11. 11. 2020 12. 1. 2021   Špela Poznič
mlajše deklice 18. 3. 2021 8. 4. 2021   Špela Poznič
mlajši dečki 16. 3. 2021 7. 4. 2021   Špela Poznič
Rokomet starejši dečki 9. 11. 2020 10. 12. 2020   Maja Arnšek
Šolski plesni festival   začetek aprila konec aprila 1. 6. 2021 Nina Trantura
Tek. s kanuji      

20. 5. 2021

 

Zvonimir Lorenci,

Peter Toporišič,

Anton Zakšek

 

Tekmovanja Kaj veš o prometu je dodatna spodbuda za učenje prometnih pravil, razvijanje spretnosti in pravilne vožnje v prometu, ki jih organizirajo šole v sodelovanju z občinskimi sveti. So tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje, ki potekajo od ravni šol do mednarodne ravni. Vodja je Nataša Škrabar.

 

Na tekmovanjih Kaj veš o prometu sodelujejo učenci od 5. do 9. razreda osnovne šole s kolesi, ter učenci 8. in 9. razreda in dijaki srednjih šol po opravljenem izpitu H kategorije s kolesi z motorjem.

 

Tekmovanje poteka tako na šolski ravni, na ravni občin, regij ter nazadnje na državni ravni. AVP skrbi za vsebinsko zasnovo tekmovanj in organizacijo državnega tekmovanja.

Sama tekmovanja se zasnovana iz:

  • teoretičnega dela o poznavanju cestno-prometnih predpisov, ki poteka preko spletnega portala,
  • spretnostne vožnje na poligonu,
  • praktične vožnje v prometu.
Dostopnost