Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s starši

Šola sodeluje s starši v obliki:

 • govorilnih ur (vsak tretji četrtek v mesecu od 16.00 do 18.00 oz. po razporedu razrednika),
 • roditeljskih sestankov,
 • individualnih pogovorov (v dopoldanskem času po določenem urniku in dogovorom s strokovnim delavcem),
 • pogovorov s svetovalno službo,
 • predavanj za starše,
 • srečanja s starši (prireditve, dogodki in druge oblike sodelovanja).

Roditeljski sestanki

Datumi roditeljskih sestankov so zapisani v Publikaciji.

 

Kako lahko starši podprete učenca?                                     

Prosimo, da redno obiskujete govorilne ure in roditeljske sestanke, saj le tako lahko vsi skupaj spremljamo napredek vašega otroka.

Na predmetni stopnji ste vabljeni tudi na govorilne ure k učiteljem določenega predmeta in ne samo k razredniku.

 

PROTOKOL RAVNANJA OB TEŽAVAH

Za uspešnejše reševanje težav, ki jih zaznavamo skozi šolsko leto, predlagamo nekaj korakov, ki bodo v pomoč pri morebitni problematiki. K reševanju pristopimo vsi vpleteni, pri tem poskušamo poiskati vzroke in načine reševanja težav. Primer obravnavamo individualno, glede na osebnostne lastnosti posameznega učenca in okoliščine.

 

Nekaj napotkov staršem in učencem:

 • V primeru učnih težav se učenec ali starši najprej posvetujte z učiteljem predmeta, nato z razrednikom ali s šolsko svetovalno službo. Učencu bomo pomagali pri učenju in odpravljanju težav (slabo razumevanje, čustvena stiska, upad motivacije …).
 • Če se pojavijo težave v medsebojnih odnosih v oddelku ali s starejšimi oz. mlajšimi učenci naše šole, prav tako poiščite pomoč pri učitelju, razredniku ali svetovalni službi.
 • O vsakem fizičnem ali psihičnem nasilju TAKOJ obvestite kogarkoli od zaposlenih na šoli ali/in starše doma.
 • V primeru, da starši zaznate stiske vašega otroka, želimo, da o tem čim hitreje opozorite razrednika oz. učitelja predmeta, kjer je težava nastala. Ob tem se vedno lahko obrnete tudi na svetovalno službo.

 

Opravičevanje odsotnosti učencev

Obiskovanje pouka in šolskih aktivnosti je za vsakega učenca obvezno.

 • Če je učenec odsoten od pouka, mora sam poskrbeti za manjkajočo snov.
 • Vsako odsotnost morajo starši opravičiti.
 • Pisno ali ustno opravičilo je potrebno posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
 • Če razrednik v tem času ne prejme opravičila, šteje izostanek za neopravičen.
 • Odsotnost, daljšo od petih dni, ki ni povezana z boleznijo, odobri ravnatelj šole.
 • V primeru dni dejavnosti ali ekskurzij, za katere je potrebno organizirati prevoz učencev, morajo o odsotnosti otroka starši najkasneje do 8. ure zjutraj tistega dne obvestiti razrednika ali tajništvo šole, sicer se jim zaračuna strošek dneva dejavnosti.
Dostopnost