ŠOLSKI ZVONEC

1. vzgojno-izobraževalno obdobje (1.–3. r.)   2. in 3. vzgojno-izobraževalno obdobje (4.–9. r.)
jutranje varstvo 6.00–8.15      
predura 7.30–8.15   predura 7.30–8.15
1. ura 8.20–9.05   1. ura 8.20–9.05
glavni odmor, malica 9.05–9.25   2. ura 9.10–9.55
2. ura 9.25–10.10   glavni odmor, malica 9.55–10.15
3. ura 10.15–11.00   3. ura 10.15–11.00
4. ura 11.05–11.50   4. ura 11.05–11.50
5. ura 11.55–12.40   5. ura 11.55–12.40
6. ura 12.45–13.30   6. ura 12.45–13.30
podaljšano bivanje 11.50/12.40–16.00   7. ura 13.35–14.20

 

Opomba:  V tem šolskem letu smo se strokovni delavci šole odločili za spremembo v urniku, minutk za gibanje ne bomo izvajali v času rekreativnega odmora, temveč med samim poukom (o terminu minutk za gibanje bodo presodili učitelji).

Dostopnost