Novost RaP

Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje (Razširjeni program – RaP)

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali z izvajanjem dejavnosti poskusa Razširjenega programa iz področja Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje. Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Dejavnosti so razdeljene v tri vsebinske sklope:

GIBANJE
HRANA IN PREHRANJEVANJE
ZDRAVJE IN VARNOST

Cilji razširjenega programa so spoznati različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga, jih preizkusiti in doživeti.

DEJAVNOST

IZVAJALCI

ŠT. UR NA TEDEN

GIBALKO 1

Maja Arnšek

1

GIBALKO 2,3

Peter Toporišič

2

GIBALKO 4,5

Peter Toporišič

1

GIBALKO 6. do 9.r.

Peter Toporišič

1

ČOFOTALNICA

Andrej Škafar

2

PLESNI SVET 1

Maja Arnšek

1

PLESNI SVET 2

Nina Trantura

1

PLESNI SVET 3

Nina Trantura

1

PLESNI SVET 4

Nina Trantura

1

PLESNI SVET 5

Nina Trantura

1

ŠPORT – 2. UČITELJ

Peter Toporišič

3

PLESNI TEČAJ 9.R.

Nina Trantura

1

ROLANJE, DRSANJE, KOTALKANJE

Helena D., Peter T.

3

Z IGRO IN PLESOM PO SLOVENIJI

Maja Arnšek

1

SKUPAJ 

 

20

 

DEJAVNOST

IZVAJALCI

ŠT. UR NA TEDEN

BREZ MEGLE V GLAVI

Nataša Pleteršnik

1

PRVA POMOČ

Marjetka Luskovec

1

GOVORILNICA

Anamarija Merljak

1,5

JUNAKI NENASILJA

Saša Pipić

1,5

KOLESARSKI  4.r.- a,b,c in č

Nataša Pleteršnik

4

SKUPAJ

 

9

DEJAVNOST

IZVAJALCI

ŠT. UR NA TEDEN

ZDRAVA KUHINJA

Sanja Valenčak

1

MLADI KUHARČKI

Mateja Cizerle

1

SKUPAJ

 

2

 

Dostopnost