Skoči na glavno vsebino

ANKETA ZA UČENCE

KARIERNA ORIENTACIJA

Na tej strani bodo sproti objavljene vse aktualne aktivnosti in informacije s področja karierne orientacije. Za informacije in svetovanje lahko pokličete šolsko svetovalno delavko na številko 07/ 49 11 317 ali pišete na mail: eva.ziberna@oskrsko.si.

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO 2023/2024

Razpis za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2023/2024 je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu: Vpis v srednjo šolo | GOV.SI

KARIERNA ORIENTACIJA - 8. in 9. RAZRED
OSMI RAZRED

Šolska svetovalna služba začne intenzivnejše karierno informiranje in svetovanje v drugem ocenjevalnem obdobju v 8. razredu. Učence seznanimo s srednješolskim izobraževalnim sistemom, z dejavniki poklicnega izbora, s poklicnim kažipotom in s spletno stranjo Moja izbira (www.mojaizbira.si), na kateri lahko dobijo več informacij o nadaljnji izobraževalni, poklicni in s tem tudi življenjski poti.
V mesecu januarju organiziramo tehnični dan na temo Dan poklicev v so-organizaciji Mladinskega centra Krško.
O tem, kaj je pomembno pri izbiri poklica, seznanimo tudi starše na roditeljskem sestanku v mesecu aprilu ali maju.
V mesecu maju izvedemo »testiranje« s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

DEVETI RAZRED

V devetem razredu učence seznanimo s srednješolskimi programi, postopki vpisa in štipendijami, sproti jih obveščamo o novostih, povezanih s srednjimi šolami.

Devetošolci imajo še enkrat možnost testiranja s pomočjo interaktivnega računalniškega programa Kam in kako.

V mesecih od oktobra do decembra z učenci, katerih starši soglašajo s tem, izpolnjujemo eVprašalnik o poklicni poti.

Celo leto individualno svetujemo učencem in staršem ter jim posredujemo gradiva. V mesecu januarju sistematično ponudimo možnost in povabimo vse učence in njihove starše na individualne posvetovalne razgovore k svetovalni delavki (nivo izobraževanja, smer izobraževanja, poklicni interesi, …).

Razpis za vpis je v elektronski obliki. Ko je objavljen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ), ga v šoli skupaj pregledamo.

V februarju organiziramo roditeljski sestanek za starše, kjer jih podrobneje seznanimo z vpisnimi postopki in roki za prijavo, s pomembnimi datumi in drugimi informacijami povezanimi z vpisom v srednjo šolo. na roditeljski sestanek povabimo tudi predstavnike srednjih šol iz Posavja.

Vsi učenci, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost, se udeležijo informativnega dneva.

Skupaj v šoli izpolnimo Prijavo za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav poteka individualno svetovanje o morebitni spremembi želenega programa.

Ob koncu šolskega leta jih natančneje informiramo o možnostih štipendiranja.

Dostopnost