RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH
Aktivnosti na projektu

Evropska komisija

ESPR

Občina Sevnica je partner v projektu, nosilec projekta je Občina Krško, ostali partnerji pa so: Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice, OŠ Jožeta Gorjupa, Kostanjevica.

Pričetek projekta je 1. 7. 2019, zaključek projekta je predviden septembra 2021.

Projekt je namenjen učencem osnovnih šol, zaposlenim v osnovnih šolah, staršem učencev, ribogojcem, lokalni skupnosti in prebivalcem, ki so tudi njegovi končni porabniki.

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki ter s tem izboljšati zdravo prehrano pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS in s tem razvoj ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS. Novo vzpostavljena partnerstva med posavskimi ribogojnicami in posavskimi osnovnimi šolami bodo usmerjena  v večje vključevanje rib v šolsko prehrano in tudi v gospodinjstva.

CILJI PROJEKTA:

 • izboljšana ozaveščenost o pomenu rib v zdravi prehrani
 • razviti nove ribje produkte
 • povečano zanimanje za oskrbo s svežimi in kakovostnimi posavskimi ribami,
 • povečana uporaba svežih posavskih rib v javnih ustanovah (osnovne šole in vrtci)
 • povečana prepoznavnost posavskih ponudnikov rib
 • promocija posavskih rib
 • povečano poznavanje prostoživečih rib v naravnem okolju vodotokov.

Glavne aktivnosti projekta:

 • Koordinacija in vodenje projekta,
 • Razvoj novih ali izboljšanih ribjih produktov,
 • Zasnova in tisk knjižice ribjih receptov za šolske kuhinje,
 • Izvedba praktične delavnice za šolske in predšolske kuharje in kuharice ter vodje šolske prehrane,
 • Izobraževalne delavnice za predšolske otroke in njihove starše,
 • Izobraževalne delavnice za šolske otroke in njihove starše,
 • Priprava rib na gospodinjskih krožkih,
 • Naravoslovni dan na ribogojnici za 8. razred OŠ in učence 5. – 9. razreda šole z nižjim izobrazbenim standardom.
 • Snemanje videa – dogajanje na krožkih,
 • Uvedba šolskih malic z ribami iz lokalnega okolja,
 • Promocija in obveščanje javnosti.
 • Nakup potrebne opreme za postrežbo rib in ribjih produktov v šolah in vrtcih

Pričakovani rezultati projekta so:

Večja ozaveščenost prebivalcev regije o pomenu uživanja zdravih posavskih rib in o naravnem ekosistemu rib.

Občina Krško bo kot nosilec projekta  zagotovila vodenje projekta in bila šoli v pomoč  pri izvajanju projekta, izvajala koordinacijo ter promocijo projektnih aktivnosti z obveščanjem javnosti.

Ribogojstvo Goričar, kot sladkovodni proizvajalec, bo  ključni partner v projektu, saj bo šolo oskrboval s svežimi ribami ter razvil nove ribje produkte.

Občina Sevnica bo uredila učilnico na Ribogojnici Laze, kjer bodo lahko učenci v ribogojnici opazovali: matično jato avtohtone potočne postrvi, ki živi v zunanjem bazenu; mladice različnih kategorij v zunanjih bazenih; proces valjenja iker, izleganja zaroda in razne faze v razvoju zaroda.

Naša šola se bo vključila kot večji lokalni porabnik svežih lokalnih rib ter ribjih produktov in na ta način omogočala povečanje lokalno pridelane hrane.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

V letu 2017 je Arnes začel z izvajanjem štiriletnega Programa nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju, ki so ga krajše poimenovali Slovensko izobraževalno omrežje – 2020 oz. SIO-2020. V okviru Programa bojo vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) sofinancirali izgradnjo brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Evropska kohezijska politika v Sloveniji

Več o programu je objavljeno na spletni strani Arnesa.

 

Evropski teden mobilnosti
Aktivnosti v tednu mobilnosti 2019

https://www.krsko.si/objava/208955
PEŠBUS spet med nami 2019

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI je tradicionalna evropska pobuda, ki lokalne skupnosti spodbuja k uvedbi in promociji trajnostnih prometnih ukrepov. Prizadevanja za človeku in okolju prijaznejše načine mobilnosti vsako leto povežejo na tisoče sodelujočih mest. Aktivnosti potekajo vse leto, vrhunec dogajanja pa je med 16. in 22. septembrom, ko se Evropski teden mobilnosti zaključi z Dnevom brez avtomobila.

K Tednu mobilnosti smo tudi tokrat pristopili osnovnošolci in zaposleni na OŠ  Jurija Dalmatina Krško. V sodelovanju z Občino Krško, SPV Krško (Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu), Športno zvezo Krško bomo v tem tednu izvajali različne aktivnostih.

Letošnji teden mobilnosti poteka pod sloganom Združimo moči, delimo si prevoz – z deljenjem prevoza bomo zmanjšali lastne transportne stroške, poskrbeli za čistejše okolje in zmanjšali promet v okolici šole (parkirišča, ceste …). Študije so namreč pokazale, da vsak deljeni avto s cest in ulic spravi kar 15 zasebnih avtomobilov, s čimer v mestih ostane na voljo več prostora za pešce, kolesarje, javni prevoz in življenje na sploh. Teden mobilnosti.pdf

Cilj vseh nas je, da skozi celo leto, še posebej v začetku šol. l. in v tednu mobilnosti učence osveščamo o varnosti v prometu. Želimo, da se vsi udeleženci v prometu spomnimo pomembnosti kulturnega vedenja v prometu, kjer je potreben strpen, zgleden, odgovoren odnos do sebe in ostalih ter dobro poznavanje cestno prometnih pravil.

V četrtek, 21. 9. 2017 bo pri OŠ  Jurija Dalmatina Krško otvoritev pilotnega projekta UMIRJANJA PROMETA. Cilj projekta je, dati prednost pešcem in kolesarjem, pred motornim prometom, predvsem pa zagotoviti varnost otrok pred šolo ter na poti v šolo. S pisano ureditvijo območja šole se voznike na prijazen način opomni/opozori, da hitrost in način vožnje prilagodijo okoliščinam na cesti. Tako se pripomore k prometni varnosti, predvsem najbolj ranljivih udeležencev v prometu.

STARŠI, SPODBUJAJTE OTROKE, DA V ŠOLO PRIHAJAJO PEŠ, VOZAČI PA UPORABLJAJO ŠOLSKE PREVOZE. S TEM BOMO ZAGOTOVILI VEČJO VARNOST UČENCEV NA POTI V STAVBO ŠOLE IN ZMANJŠALI PROMET V NJENI OKOLICI.
Evropski teden športa
S športnimi aktivnostmi v teden športa – ŠPORTOFEŠTA

Na OŠ  Jurija Dalmatina Krško bomo v soboto, 23. 9. 2017, izvedli športni dan za vse učence šole. V sodelovanju s športno zvezo Krško in Občino Krško bomo pripravili Festival športa s predstavitvami športnih društev, tekmovanji in pestrim spremljevalnim programom. V okviru dogodka bo potekal šolski kros za učence od 1. do 5. razreda ter kolesarski in pohodniški izleti za učence od 6. do 9. razreda ter PONY DUATLON. Poleg tega bo za občane pripravljen rekreativni tek na 10 km, dobrodelni tek z Alenom Kobilico, cici tek za vrtičkarje, ustvarjalne delavnice na temo športa. Učenci od 4. do 9. razreda se bomo udeležili otvoritve tega dogodka, ki bo na ploščadi kulturnega doma.

POTEK DNEVA ZA UČENCE ŠOLE

Potek.pdf

The Flying Letters – Leteča pisma
Christmas and new year in Slovenia.pdf

Birthdays.pdf

Carnival in Slovenia.pdf

Kratek film

Leteča pisma je projekt, pri katerem sta sodelovali naša šola in šola iz Přeštic. Vse skupaj se je začelo pred 3 leti, ko smo si prvič izmenjali pisma. Lansko leto so nas naši novi prijatelji obiskali v Krškem. Tu so bivali tri dni. Letos pa je končno prišel čas, ko smo tudi mi imeli priložnost obiskati Přeštice. V ponedeljek, 27. 3. 2017, smo se ob zgodnji uri zbrali nad šolo, od koder smo z avtobusom začeli 10-urno vožnjo. Pot je bila naporna, zato smo imeli vmes več postankov. Peljali smo se skozi Avstrijo, Nemčijo in končno prispeli v Přeštice. Prijatelji so nas pričakali nasmejanih obrazov. Najprej smo imeli kosilo, takoj za tem pa smo se zbrali v skupnem prostoru, kjer so nas pričakali starši, ravnatelj, učitelji in župan. Za dobrodošlico so nam pripravili kratek govor in nas prisrčno pozdravili. Nato smo z učenci odšli domov in se spoznavali z ostalimi družinskimi člani. Proti večeru se nas je večina dobila v parku, kjer smo se družili. Naš prvi skupni dan se je hitro končal in že se je začel 2. dan. Prvo šolsko uro smo se učencem pridružili pri njihovem pouku. Po tem pa smo se razporedili po različnih delavnicah, kjer smo pripravili različne stvari za popoldanski program. Po kosilu so učenci predstavili svoje točke. Kljub utrujenosti smo bili veseli novice, da bo zvečer disko. Ta je bil zelo zanimiv in je trajal dolgo v noč. Pred nami pa je bil še zadnji dan. V šolo smo prišli z vso prtljago in jo odložili v skupni prostor. Nato smo se z dvema avtobusoma odpeljali v mesto Plzen, kjer smo si ogledali živalski vrt. Videli smo veliko zanimivih živali. Sledilo je nakupovanje v nakupovalnem središču. Po vrnitvi v šolo je sledilo kosilo in poslovilni pozdrav, ki je prinesel tudi nekaj solz. Naredili smo še zadnje fotografije, se zadnjič objeli in že je bil tu odhod. Přeštice smo zapustili s solzami v očeh, a veseli nove izkušnje in še močnejšega prijateljstva. Z njimi smo ostali v stiku in upamo na ponovno srečanje.

Patricija Hribšek, 9. c, Taja Kukavica, 9. b, Klara Kranjc, 9. a

Last week some of our students and teachers were in Přeštice. We prepared a programme for our hosts. I played the zither. I was very nervous before my performance. The entire programme was relaxed and fun, I was worried only about my performance – will I do that one fast part right, will I hit the right chord… When I started playing, I was still very nervous. But after a little time I started to enjoy it. When I finished, I wasn’t pleased with my performance. However, when I saw a video of my performance, recorded by one of my friends, I was pleased with it.

Zala Jakhel, 8.c

Our visit to the Czech Republic included lots of different workshops in which we spent some of our time together. We participated in the cooking workshop named “Masterchef”. We made a fascinating poppy seed dessert. While the dessert was baking at 100 degrees C, we also made some vanilla cookies. At the event, where all participants presented their work, we put our delicious food on display – and offered it for tasting. Everybody’s response was the same. Our food was great!

Nikita Stergar, Zala Dular

On the second day of our trip to the Czech Republic we had workshops. We acted in a well-known Czech fairy-tale. We put on very interesting costumes. We learnt the text by heart and later we prepared a presentation of our workshop. It was great.

Matija Preskar, Luka Gorjan (9. B)

On 27th March we went to the Czech Republic. The trip was very long and tiring, so when we got there, we were all happy that it was over (for 2 days). Then we had lunch and got sorted to our host families. The next day we had five workshops where we were doing different things like playing sports, cooking, interviewing people… And at the end we showed the presentations about our town and different festivals and celebrations. It was a lot of fun. In the evening we went back to the town to have a party. There we had delicious treats, drinks and an amazing DJ, but unfortunately the fun ended quickly and we went back to our hosts’ families. When we woke up we went to school and took a bus to Plzen where we visited the zoo. It was very beautiful and a little smelly at times. After that we went to the shopping centre where we spent all our money and returned back to the school where we had our last meal before leaving. And after saying goodbye, we slowly drove back home.

Lan Žičkar, 9. c

Pot na Češko je bila dolga, zato smo bili vsi zelo veseli, ko smo prispeli v Preštice. Po ogledu šole, ki je zelo velika, smo si ogledali kratko predstavitev projekta v lanskem šolskem letu. Kasneje smo skupaj z našimi gostitelji odšli domov .Naslednji dan smo skupaj z gostitelji odšli k pouku, kasneje pa smo imeli različne delavnice. Zvečer smo imeli zabavni večer, kjer smo lahko plesali. Zadnji dan smo si ogledali živalski vrt v Plznu in nakupili nekaj spominkov v bližnjem nakupovalnem središču. Vožnja proti domu je minila hitro, čeprav smo prispeli precej pozno. Imeli smo se zelo lepo.

Klara Kostrevc, 7. b

A visit to the Czech Republic: an interview with Zala, Larisa and Jaka

Teacher: You weren’t at school last week Zala, Larisa and Jaka. Where were you? Were you ill?
Larisa: No, we weren’t. We were in Preštice in the Czech Republic.
Tjaša: How did you travel there?
Zala: We travelled by bus.
Sven: What was the journey like?
Jaka: The journey was long, but we had lots of fun.
Adriana: Who did you go with?
Larisa: We went there together with some other students, four teachers, the headmistress and her assistant.
Sara: Where did you stay?
Zala: We stayed with our hosts.
Nika: What was the food like?
Jaka: The food was OK, but it was a little bit different.
Tjaša: What did you do there?
Larisa: We visited the school, the church, the Pilsen zoo, we had different workshops ( Masterchef, EKO fashion show, reporters, the play…)
Adriana: How long did you stay?
Zala: We stayed three days.
Peter: What did you like the most?
Zala: I really liked the party.
Larisa: I really liked the zoo.
Jaka: I liked the party too.

Pupils of  class 7. a

Eko šola

Biti eko je način življenja, kar pomeni način življenja tudi za naše otroke. Ne glede na njihovo starost, se lahko naši otroci začnejo učiti, kaj pomeni živeti zdravo in bolj okolju prijazno življenje. Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo učenci kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. Vsebine Ekošole vnašamo v sam pouk in v različne dneve dejavnosti. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja,
 • izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Že nekaj let na naši šoli v okviru projekta Ekošola izvajamo vrsto dejavnosti in aktivnosti za ozaveščanje skrbi za okolje.

Ekokoordinatorice za šol. Leto 2022/2023 pa smo: Marjetka Luskovec, Valerija Zierer Maver, Marija Gošek in Bernarda Kunej.

V tem šol. letu se bomo vključili v projekte:

 • Ekobranje za ekoživljenje (Marija Gošek)
 • Šolska vrtilnica (Marjetka Luskovec)
 • Mladi poročevalci za okolje (Bernarda Kunej)
 • Podnebne spremembe (Simona Žarn)
 • Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti (Simona Žarn)
 • Misija: Zeleni koraki (Nina Facković)

Še druge aktivnosti znotraj programa Ekošole:

 • Zbiranje odpadnega papirja in kartona (Bernarda Kunej)
 • Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš (Marjetka Luskovec)
 • Predstavitev okoljskih vsebin na oglasnih deskah v ustanovi (Valerija Zierer Maver)

OPOMBA: Zamaškov ne zbiramo.

IZVEDLI BOMO SKUPNI DAN, SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK – 18. 11. 2022 

POMEMBNO PODROČJE TEGA ŠOLSKEGA LETA

 • NA DNEVIH DEJAVNOSTI BODO IMELI UČENCI IN SPREMLJEVALCI SVOJE BIDONE Z VODO IN VREČKE IZ NARAVNIH MATERIALOV ZA SHRANJEVANJE ŠOLSKE MALICE
 • UČENCE BOMO OZAVEŠČALI O „NEUŽIVANJU„ ENERGIJSKIH PIJAČ, PRIGRIZKOV … KI JIH V ŠOLO NE BODO NOSILI

Še ostale dejavnosti v okviru Ekošole v šolskem letu 2022/23:

 • zbiramo star papir,
 • sortiramo odpadke v šoli,
 • varčujemo z vodo (projekt Vodni agent v 3. razredu),
 • varčujemo z energijo (LEAD izobraževanje učencev v 5. r.),
 • pri pouku likovne umetnosti in podaljšanega bivanja ustvarjamo iz odpadnih materialov,
 • Eko bralna značka,
 • zbiramo odpadne baterije,
 • zbiramo izrabljene tonerje in kartuše,
 • sodelujemo z družbo Kostak,
 • obeležili bomo SVETOVNI DAN ZEMLJE, sobota, 22. 4. 2023
 • nadaljevali bomo s čistilnimi akcijami

                                                                                                    Ekokoordinatorice

Zdrava šola

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Cilji zdravih šol:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Naša šola je vključena v Slovensko mrežo zdravih šol. Rdeča nit v šolskem letu 20172018 je duševno zdravje, prehrana in gibanje.

Izvedene bodo različne delavnice v povezavi z navedenimi vsebinami.

Celoletne dejavnosti Zdrave šole:

 • Vsebine s področja duševnega zdravja (medsebojni odnosi, komunikacija, sprejemanje drugačnosti …)
 • Minutke za zdravje (vaje za koncentracijo, sproščanje, pravilno telesno držo …)
 • Eko usmerjenost (zbiranje starega papirja, baterij, kartuš, zamaškov …).
 • Shema šolskega sadja
 • Hidracija – pijemo vodo (spodbujanje k zadostnemu vnosu tekočine)
 • FIT pedagogika

 

Priložnostne dejavnosti Zdrave šole:

 • Zdravstvena vzgoja (izvaja ga. Romana Miklič, ZD Krško)
 • Tekmovanje v čistosti zob
 • Želiranje zob
 • Delavnice o zdravi prehrani
 • Sodelovanje v akciji Tradicionalni slovenski zajtrk
 • Otroški parlament
 • Roditeljski sestanki za starše (predavanja)
 • To sem jaz (delavnice za izboljšanje medsebojnih odnosov, pozitivne samopodobe, sprejemanja drugačnosti, obvladovanja stresa …)

 

Zanimivi povezavi:

Zdrav življenjski slog v šoli: http://www.zdravjevsoli.si/

Skupnost za mlade z vprašanji, o katerih je lažje pisati, kot govoriti: http://www.tosemjaz.net/

 

 

Šolska shema

Sadje in zelenjava predstavljata pomembno skupino živil na uravnoteženem jedilniku vsakega posameznika. Znano je, da v Sloveniji v dnevni prehrani ne zaužijemo priporočenih vrednosti sadja in zelenjave.

Ker se na naši šoli zavedamo pomembnosti uživanja sadja in zelenjave, smo se vključili v ukrep Evropske unije ŠOLSKA SHEMA. Naša šola je že deseto leto vključena v ta projekt − ŠSSZ.

Namen tega ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava debelosti pri otrocih. Evropska unija za ta projekt nameni 6 evrov  na učenca, v enem šolskem letu. To pomeni najmanj 20 razdelitev sadja in zelenjave izven šolske malice v enem šolskem letu.

Skozi celotno šolsko leto smo za učence od 1. – 9. razreda pripravljali delitve sadja in zelenjave. Živila smo naročali od lokalnih pridelovalcev. Delitve so potekale predvsem v jedilnici, v času po epidemiji pa so delitve potekale v razredu. Najpogostejše sadje, ki smo ga pripravili za delitev so bile češnje in marelice, zelenjava pa redkev in zelje.

Poleg razdeljevanja sadja in zelenjave, izvajamo še izobraževalne in promocijske dejavnosti. Naj omenim le nekatere aktivnosti: 

 • Skozi celotno šolsko leto smo za učence od 1. do 5. razreda v sklopu projekta Šolska shema izvajali aktivnosti, s katerimi smo hoteli naše mlajše šolarke in šolarje navdušili za pogostejše uživanje sadja in zelenjave. Aktivnosti so izvajale učiteljice razrednega pouka v svojem razredu. Pripravljali so različne jedi, porabili so predvsem sadje, ki je ostalo pri malici ter sadje, ki je bilo dodatno naročeno v sklopu Šolske sheme, in iz njega naredili okusno jed. Praktično pa so zdrave jedi pripravljali tudi učenci 6. razreda ter učenci vključeni v izbirni predmet ter interesne dejavnosti. Tudi učiteljice podaljšanega bivanja so z učenci nižje stopnje pripravljale hitro pripravljene zdrave sadne jedi (npr. smuti, sadna solata, sadna nabodala, sadna kupa idr.).
 • Naravoslovni dnevi, ki vključujejo pogovor o zdravi prehrani;
 • poleg veliko aktivnosti smo v okviru projekta rešili tudi spletni anketni vprašalnik. Sodelovali so učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda;
 • za učence od 6.-9. razreda ter za njihove starše in strokovne delavce šole pa so bila organizirana tudi predavanja, ki ga je vodila prehranska strokovnjakinja Janja Strašek. Glavna tema predavanja je bila zdrava prehrana pri otrocih in učencih ter pomen rib v prehrani predvsem z vidika zdravja in razvoja;
 • delavnice − Zdrava prehrana (razgovor in praktično delo − od 1. do 4. razreda);
 • pri predmetih gospodinjstvo, SPH in NPH smo pripravljali sadne in zelenjavne jedi, učenci pa so predstavili  tudi referate o vrstah sadja in zelenjave ter pomenu le tega za zdravje.

 Šolska shema sadja, zelenjave in mleka | GOV.SI

Koordinatorki ŠSSZ: Sanja Valenčak, Andreja Slivšek

Knjižni potepuhi
V delu …

Pomahajmo v svet (Say hello to the world)

V šolskem letu 2017/2018 bomo že četrto leto zapored z enim oddelkom sodelovali v mednarodnem projektu Say hello to the world (Pomahajmo v svet).  Projekt se je do sedaj izvajal tri leta v okviru pouka angleškega jezika, v letošnjem šolskem letu pa ga bomo izvajali z enim oddelkom podaljšanega bivanja. V preteklih letih smo spoznali dve skupini otrok iz Litve in eno s Poljske. Od kod bodo naši prijatelji letos, bomo kmalu izvedeli.

Obe sodelujoči šoli hkrati sledita programu projekta, obdelujeta iste teme ter po zaključku vsake, preko Skypa druga drugi predstavita svoje delo. Program obsega 5 tematskih sklopov oz. 5 prstov. To so: To sem jaz, Jaz in moja družina, Jaz in moja šola, Jaz in moje mesto ter Jaz in moja država.

Poleg javljanj v živo, ki so vedno zelo razburljiva in na katere se vsakič dobro pripravimo, sodelujemo tudi v izmenjavi izdelkov.

Za sodelovanje v mednarodnem projektu si je osnovna šola Jurija Dalmatina Krško pridobila zastavo in naziv Strpna šola, učenci pa bogate izkušnje in obilo lepih spominov na nove prijatelje.

Evropa v šoli

Natečaj Evropa v šoli poteka po evropskih državah že od leta 1953, v Sloveniji pa se bo v organizaciji Nacionalnega odbora natečaja Evropa v šoli, ki deluje pri ZPMS, letos zvrstil že osemnajsto leto. Mladim ustvarjalcem literarnih, likovnih, fotografskih del in izdelanih video posnetkov  nacionalni odbor vsako leto  dodeli naslovno temo  in z njo sledijo željam otrok in mladih, ki želijo načrtovati in soustvarjati svojo prihodnost, prihodnost lokalnega okolja oz. prihodnost sveta.

Natečaj nas spodbuja k razmišljanju o temah, ki so skupne nam vsem, ki živimo v Evropi. V naši regiji ima zelo pomembno vlogo ZPM Krško, saj je v projektu Evropa v šoli ravno posavska regija ena izmed najmočnejših slovenskih regij. Vsako leto se natečaja udeleži več kot 20 šol iz Posavja in med njimi je tudi naša – Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško.

Mentorice na naši šoli poskušamo v čim večjem številu spodbuditi učence, da ustvarjajo – tako likovne, literarne kot fotografske izdelke. Z njimi se učenci predstavijo v regiji, skoraj vsako leto pa se s posameznimi, najkvalitetnejšimi, izdelki predstavimo  tudi na državni ravni.

Upamo, da bo tudi letos tako.

In že smo v pričakovanju naslova letošnje teme …

Koordinatorka projekta Evropa v šoli: Sonja Bračun

 

ČRTA SAMOSTOJNOSTI IN ZAUPANJA OD TU NAPREJ ZMOREM SAM

Od petka dalje (22. september) je pri vhodu v garderobo za učence razredne stopnje črta samostojnosti in zaupanja. Vsi želimo, da naši otroci postanejo samostojne in odgovorne osebe. Razvoj samostojnosti je pomembna naloga vzgoje doma, pa tudi v šoli. Otrok se je uči z lastnimi poskusi, z zgledom, ustreznim odnosom in spodbujanjem odraslih. V tem šolskem letu bomo pričeli s postopnim uvajanjem ČRTE SAMOSTOJNOSTI IN ZAUPANJA. Otroci bodo samostojno vstopali v šolo in v razred, šolske torbice bodo nosili brez pomoči staršev, samostojno se bodo preoblekli in preobuli … S tem bomo ob jutranjih in popoldanskih konicah v šoli zagotovili varnost otrok, boljšo preglednost in čistočo šolskih prostorov. Zavedamo se, da je vse odvisno od vsakega otroka posebej. Pri tem vam bodo pomagale razredničarke, dežurni učitelji v garderobi, učiteljice v oddelkih podaljšanega bivanja, svetovalni delavci … Ker prvošolčki potrebujejo še nekaj naše opore, je čas privajanja zanje nekoliko daljši, učenci ostalih razredov pa naj že ob vstopu v šolo samostojno zakorakajo v svoje učilnice.

PROJEKT NAŠA MALA KNJIŽNICA

Projekt Naša mala knjižnica je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. S projektom Naša mala knjižnica želimo prispevati k bolj povezanemu knjižnemu trgu ter ustvariti nove možnosti za povezovanje. V projektu sodelujejo učenci 5. razreda v sodelovanju s šolsko knjižnico.

Kaj se bo dogajalo?

Na začetku šolskega leta bomo učencem razdelili brezplačne Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih knjig. Vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost dodatno spodbujale zanimive dejavnosti in številne nagradne naloge.

 • Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA bomo izdelali lutko literarnega junaka ali junakinje. Skupaj z zvezkom za risbe in zapiske bo junak obiskoval otroke na domu. Lutko bomo zamenjali s skupino z druge šole.
 • Učenci bodo prejeli PISMO PRESENEČENJA, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden od pisateljev.
 • S knjižnimi nagradami bo nagrajen razred, ki bo uredil NAJ BRALNI KOTIČEK.
 • Najaktivnejše razrede čaka OBISK PRESENEČENJA.
 • Učenci bodo dobili KNJIŽNE RAZGLEDNICE z izvrstnimi ilustracijami, na katere bodo lahko zapisali svoje mnenje o prebranih knjigah.
 • Razred, ki bo ustvaril najdaljši BRALNI VLAKEC, bo nagrajen.
 • Sodelovali  bomo v LIKOVNO-LITERARNEM NATEČAJU.
 • Na šolah, ki pridno sodelujejo, bodo izvedli superzabavni KVIZ NMK.

PROJEKT Semena sprememb

Semena sprememb je projekt, ki se je v zadnjih dveh šolskih letih izvajal pod okriljem Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V šolskem letu 2017/2018 je vanj bilo vključenih 146 osnovnošolskih učiteljev, v šolskem letu 2018/2019 pa se je ta številka, z vključenimi 340 učitelji, povečala za skoraj 100%, kar je zgovoren dokaz o uspešnosti in učinkovitosti projekta.

S šolskim letom 2019/2020 izvedbo projekta prevzema Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.

Projekt in aktivnosti znotraj projekta temeljijo na Ciljih trajnostnega razvoja in razvijajo 5 ključnih vrednot:

 • učenje za in skozi življenje;
 • inovativna družba;
 • zaupanje;
 • kakovostno življenje;
 •  

Preko projekta Semena sprememb v osnovnih šolah gradimo na:

 • razvoju osebnih kompetenc otrok za aktivno državljanstvo;
 • razvoju odgovornosti do sebe, drugih in družbe, v kateri živimo;
 • razvoju samoiniciativnosti in proaktivnosti.

Sodelovanje v projektu je v prvih dveh letih bilo namenjeno predvsem učiteljem 3., 4. in 5. razredov, saj se aktivnosti znotraj projekta povezujejo z učnimi načrti in šolsko snovjo.  Povratne informacije že vključenih učiteljev pa nam sporočajo, da so aktivnosti v sklopu projekta primerne, potrebne in zaželene že od prvega razreda naprej, zato k sodelovanju v projektu dodatno vabimo razrednike 1. in 2. razredov ter pedagoge, svetovalne delavce na šolah in šolske psihologe.

Učitelji sodelovanje v projektu priporočajo, ker vsebuje:

 • Izredno kakovostna izobraževanja: konkretna in uporabno naravnana;
 • Mesečni novičnik: ažurna, kratka in jedrnata obvestila in hkrati opomnik na nadaljnje delo;
 • Možnost konkretne povezanosti z učnim načrtom;
 • Kvalitetne in uporabne ideje, ki jih lahko širimo in nadgrajujemo;
 • Izredno hitro odzivnost in odgovore preko maila;
 • Sproščeno komunikacijo in svetovanje;
 • Možnost prepletanja projekta Semena sprememb z dnevi dejavnosti na šoli;
 • Medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje;
 • Morda edini projekt, ki dovoli učitelju biti moderator. Ne zapoveduje, ampak usmerja. Ne nalaga nalog, ampak vzpodbuja  kreativnost in iskanje rešitev. Ponudi učencem možnost, da sami soustvarjajo učni proces. 
Dostopnost